Ús de Lliurex per a la tasca docent. CEFIRE Benidorm
Gener de 2008

OBJECTIUS

Donar unes nocions sobre la distribució valenciana de GNU/Linux al professorat, que li permeta utilitzar-la a nivell d'usuari per a la seua tasca docent i com a recurs didàctic en l'aula.


DESTINAT A

Professorat que impartix classes en centres on es va a rebre o s'ha rebut un aula que complix amb el “Model LliureX” o Centres d'Infantil i Primària de la xarxa de centres LliureX publicada en la resolució del DOGV de 25/05/2006

Ús de Lliurex per a la tasca docent. CP Altea la Vella

OBJECTIUS

Donar unes nocions sobre la distribució valenciana de GNU/Linux al professorat, que li permeta utilitzar-la a nivell d'usuari per a la seua tasca docent i com a recurs didàctic en l'aula.


DESTINAT A

Professorat que impartix classes en centres on es va a rebre o s'ha rebut un aula que complix amb el “Model LliureX” o Centres d'Infantil i Primària de la xarxa de centres LliureX publicada en la resolució del DOGV de 25/05/2006

Creació d'activitats amb JClic Autor. CP Serra Gelada.

OBJECTIUS

En aquest curs, l'alumne adquirirà unes nocions bàsiques sobre la creació d'activitats amb el JClic Autor, de forma que els mestres siguen capaços d'emprar-lo per a la seua tasca docent a nivell d'usuari, i com a recurs a l'aula d'informàtica.
Fonaments de Programació.
CFGS Administració de Sistemes Informàtics.
IES Marcos Zaragoza.
Curs 2007-2008

Mòdul de Fonaments de Programació corresponent al cicle superior d'Administració de Sistemes Informàtics

Curs de seguretat en Internet per a famílies, basat en el sistema operatiu LliureX 7.11

Ús de LliureX per a la tasca docent.
Octubre de 2008

OBJECTIUS

Donar unes nocions sobre la distribució valenciana de GNU/Linux al professorat, que li permeta utilitzar-la a nivell d'usuari per a la seua tasca docent i com a recurs didàctic en l'aula.


Continguts

- Introducció al Software lliure i a GNU/Linux. Model d´aula lliurex.
- L´ entorn gràfic: personalitzacio de l´escriptori GNOME.
- Utilitats.
- El Live-CD de lliurex.
- Navegador del sistema d´arxiurs Nautilus.
- Conceptes sobre usuaris, arxius i permisos
- Les aplicacions incloses en lliurex: gràfiques, d´oficina, etc.
- Gestió de processos.
- Sistema d´arranc.
- Instal.lació d´ aplicacions.
- Instal.lació de lliurex.
- Configuracions del sistema: xarxa, impressora, etc.
- Introducció als servicis bàsics.
- Resolució de problemes

Gestió de material didàctic amb Moodle. CEFIRE Benidorm 2008 (no presencial)
Materials didàctics multimèdia amb software lliure. CEFIRE Benidorm 2008

En aquest curs es proporcionarà al professorat coneixements bàsics relacionats amb ferramentes informàtiques que li permeten generar materials didàctics multimèdia, emprant programari lliure, gratuït o de fàcil adquisició.
Ús de Lliurex per a la tasca docent. IES Altaia. Altea

OBJECTIUS

Donar unes nocions sobre la distribució valenciana de GNU/Linux al professorat, que li permeta utilitzar-la a nivell d'usuari per a la seua tasca docent i com a recurs didàctic en l'aula.


DESTINAT A

Professorat que impartix classes en centres on es va a rebre o s'ha rebut un aula que complix amb el “Model LliureX” o Centres d'Infantil i Primària de la xarxa de centres LliureX publicada en la resolució del DOGV de 25/05/2006