Integració de les TICS en el currículum

Formació en Centres. Col·legi Públic Puig Campana. Finestrat
Novembre de 2009

OBJECTIUS

Donar unes nocions sobre la distribució valenciana de GNU/Linux al professorat, que li permeta utilitzar-la a nivell d'usuari per a la seua tasca docent i com a recurs didàctic en l'aula.Ús de Lliurex per a la tasca docent. IES Marcos Zaragoza
Octubre de 2009

OBJECTIUS

Donar unes nocions sobre la distribució valenciana de GNU/Linux al professorat, que li permeta utilitzar-la a nivell d'usuari per a la seua tasca docent i com a recurs didàctic en l'aula.


DESTINAT A

Professorat que impartix classes en centres on es va a rebre o s'ha rebut un aula que complix amb el “Model LliureX” o Centres d'Infantil i Primària de la xarxa de centres LliureX publicada en la resolució del DOGV de 25/05/2006

Ús de Lliurex per a la tasca docent. POBLE NOU
Octubre de 2009

OBJECTIUS

Donar unes nocions sobre la distribució valenciana de GNU/Linux al professorat, que li permeta utilitzar-la a nivell d'usuari per a la seua tasca docent i com a recurs didàctic en l'aula.


DESTINAT A

Professorat que impartix classes en centres on es va a rebre o s'ha rebut un aula que complix amb el “Model LliureX” o Centres d'Infantil i Primària de la xarxa de centres LliureX publicada en la resolució del DOGV de 25/05/2006

Pisarra Digital Interactiva (Poble Nou)
Fonaments de Programació.
CFGS Administració de Sistemes Informàtics.
IES Marcos Zaragoza.
Curs 2008-2009

Mòdul de Fonaments de Programació corresponent al cicle superior d'Administració de Sistemes Informàtics
Pisarra Digital Interactiva (Serra Gelada)

Utilització interdisciplinar de les TIC a Secundària

Objectius

Dotar al professorat dels centres de secundària amb els coneixements necessaris per a utilitzar les TIC's en la seua tasca docent.

Continguts

  1. Introducció al nou model d'aula de Lliurex (versió 8.09).
  2. Utilització de la pissarra digital interactiva i els seus possibles usos a cadascuna de les matèries.
  3. Realització d'activitats amb el JClic Author; integració en Moodle.
  4. Realització de cursos en Moodle per a cadascuna de les matèries corresponents.