Gestió de material didàctic amb Moodle. CEFIRE Benidorm 2010 (no presencial)
Curs virtual de recolçament en línia per al mòdul ADA (Introducció a SQL) del primer curs del cicle formatiu de grau superior DAI
Curs en línia per a l'assignatura de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de 1r de Batxillerat.
Curs en línia de l'assignatura d'Informàtica troncal a 4t d'ESO
Fonaments de Programació.
CFGS Administració de Sistemes Informàtics.
IES Marcos Zaragoza.
Curs 2009-2010

Mòdul de Fonaments de Programació corresponent al cicle superior d'Administració de Sistemes Informàtics

Llenguatge de programació Java