Curs en línia per a la part de SQL corresponent mòdul Anàlisi Detallat d'Aplicacions (ADA) per al curs 2010-2011.

Network planning and administration - Course 2010-2011

Curs en línia de l'assignatura d'Informàtica troncal a 4t d'ESO per al curs 2010-2011.
Curs en línia per a l'assignatura de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de 1r de Batxillerat al curs 2010-2011.

Gestió de material didàctic amb Moodle. CEFIRE Benidorm 2010 (no presencial)