Formació a distància amb Moodle. CEFIRE Alacant 2006 (no presencial)

Ús de Software Lliure per a la tasca docent. Formació a distància amb Moodle