Gestió de material didàctic amb Moodle. CEFIRE Benidorm 2007 (no presencial)