Materials didàctics multimèdia amb software lliure. CEFIRE Benidorm 2008

En aquest curs es proporcionarà al professorat coneixements bàsics relacionats amb ferramentes informàtiques que li permeten generar materials didàctics multimèdia, emprant programari lliure, gratuït o de fàcil adquisició.