Ús de LliureX per a la tasca docent.
Octubre de 2008

OBJECTIUS

Donar unes nocions sobre la distribució valenciana de GNU/Linux al professorat, que li permeta utilitzar-la a nivell d'usuari per a la seua tasca docent i com a recurs didàctic en l'aula.


Continguts

- Introducció al Software lliure i a GNU/Linux. Model d´aula lliurex.
- L´ entorn gràfic: personalitzacio de l´escriptori GNOME.
- Utilitats.
- El Live-CD de lliurex.
- Navegador del sistema d´arxiurs Nautilus.
- Conceptes sobre usuaris, arxius i permisos
- Les aplicacions incloses en lliurex: gràfiques, d´oficina, etc.
- Gestió de processos.
- Sistema d´arranc.
- Instal.lació d´ aplicacions.
- Instal.lació de lliurex.
- Configuracions del sistema: xarxa, impressora, etc.
- Introducció als servicis bàsics.
- Resolució de problemes