Creació d'activitats amb JClic Autor. CP Serra Gelada.

OBJECTIUS

En aquest curs, l'alumne adquirirà unes nocions bàsiques sobre la creació d'activitats amb el JClic Autor, de forma que els mestres siguen capaços d'emprar-lo per a la seua tasca docent a nivell d'usuari, i com a recurs a l'aula d'informàtica.