Utilització interdisciplinar de les TIC a Secundària

Objectius

Dotar al professorat dels centres de secundària amb els coneixements necessaris per a utilitzar les TIC's en la seua tasca docent.

Continguts

  1. Introducció al nou model d'aula de Lliurex (versió 8.09).
  2. Utilització de la pissarra digital interactiva i els seus possibles usos a cadascuna de les matèries.
  3. Realització d'activitats amb el JClic Author; integració en Moodle.
  4. Realització de cursos en Moodle per a cadascuna de les matèries corresponents.