Ús de Software Lliure per a la tasca docent. Formació a distància amb Moodle. CEFIRE Alacant 2006 (no presencial)

Aquesta edició del curs abasta la versió 1.6.2 de l'entorn moodle