Integració de les TICS en el currículum

Formació en Centres. Col·legi Públic Puig Campana. Finestrat
Novembre de 2009

OBJECTIUS

Donar unes nocions sobre la distribució valenciana de GNU/Linux al professorat, que li permeta utilitzar-la a nivell d'usuari per a la seua tasca docent i com a recurs didàctic en l'aula.