Curs virtual de recolçament en línia per al mòdul ADA (Introducció a SQL) del primer curs del cicle formatiu de grau superior DAI