Gestió de material didàctic amb Moodle. CEFIRE Benidorm 2010 (no presencial)