Control de l'aula d'informàtica amb LliureX. CEFIRE Benidorm 2006

Objectius:
  • Comèixer els serveis de LliureX amb l'objecte de fer el manteniment de l'aula d'informàtica i controlar l'accés als recursos disponibles
  • Habilitar al professorat per a l'utilització, gestió i administració dels equipts LliureX a l'aula d'informàtica