Curs en línia de l'assignatura d'Informàtica troncal a 4t d'ESO per al curs 2010-2011.