Curs en línia per a la part de SQL corresponent mòdul Anàlisi Detallat d'Aplicacions (ADA) per al curs 2010-2011.