Instal·lació i Manteniment d'Equips i Sistemes Informàtics.
CFGM Explotació de Sistemes Informàtics.
IES Marcos Zaragoza.
Curs 2005-2006

Materials i recursos corresponents al mòdul profesional d'Instal·lació i Manteniment d'Equips i Sistemes Informàtics, corresponent al cicle formatiu d'Explotació de Sistemes Informàtics (ESI)