Curs virtual de suport a les sessions presencials del Projecte de Formació en Centres del CEIP Ausiàs March, que imparteix Maria José Lozano Pérez durant el curs 2013-2014.